Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

121 trin til et overblik over byens udvikling og historie

Den 2. juni 2022 var 35 medlemmer af Foreningen for Bykultur på besøg i vandtårnet på Randersvej. For mange medlemmer  var det første gang, at de kom indenfor i dette kendte vartegn for Aarhus. Det var noget af en opstigning, inden vi nåede det fine undervisningslokale på toppen. Mange talte trinene på vej op, og der var næsten konsensus om antallet: 121 trin til toppen. Heldigvis var der små hvilepladser på reposerne på vej op, men de fleste var noget forpustede, da de nåede toppen.

                            

Bygningen er tegnet af arkitekten Charles Wissing og er i alt 38 meter høj. Opført i 1907-08.

Vandtårnet ejes af Aarhus Akademi og bruges i dag til undervisningsformål, bl.a. er der placeret et flygel til brug i musikundervisningen i lokalet på toppen. Vi var glade for at det lykkedes os at få en aftale med Aarhus Akademi om besøget og ikke mindst hjælpen med at lave kaffe, the og kage og få det fragtet op i tårnet. En stor tak til ledelsen og servicemedarbejdere på Akademiet for arrangementet og det fine traktement.

Ud over oplevelsen af selve bygningen var hovedformålet med besøget et foredrag med temaet:

”Byens historie set fra Vandtårnet”

som vores stadsarkivar Søren Bitsch havde sammensat og skræddersyet til lejligheden. Det blev et fantastisk spændende indlæg om byens historie og udviklingen fra et lille købstadsamfund frem mod nutiden. Det giver en dimension ekstra, når man i sammenhæng hører om udviklingen gennem et par hundrede år, herunder baggrunden for de begivenheder og beslutninger som førte til den by, vi kender i dag. Vi var mange, der blev en hel del klogere og fik sat nogle ting på plads i vores forestilling omkring byen og dens historie.


Der lyttes intenst til stadsarkivar Søren Bitsch under foredraget i det særlige lokale på toppen.
Bemærk også tagkonstruktionen.

Langt fra udtømmende og i stikordsform bed vi f.eks. mærke i :

  • Historien om de forskellige “vange” – altså marker eller enge uden for byen, som blev brugt til byens landbrug med græsning og markdrift. “Vorrevang” “Skovvang” og “Møllevang” m.fl.
  • Den eksplosive befolkningsudvikling, der skete i slutningen af 1800-tallet.
  • Opbygningen af en vandforsyning ved åen, herunder årsagen til placeringen af Ceres.
  • Historien om storkøbmanden Hans Broge, som gik i skattely i Brabrand. Men senere betalte han tilbage og finansierede  bygningen af Clemensbro. Modydelsen fra Kommunen skulle være anlæggelse af en jernbane ned mod Odder, hvor Hans Broge havde en stor del af sine forretninger.
  • Udbygningen af Trøjborg, hvor man på kort tid fik bygget 5000 lejligheder og folk flyttede ind før der blev givet ibrugtagningstilladelse.
  • Ligeledes historien om hvordan folk, der boede til leje på Trøjborg et par generationer tilbage sparede op for at kunne komme væk og bygge sig et hus. For den næste generation blev det jo omvendt meget attraktivt at flytte ind i en lejlighed på Trøjborg!
  • Afslutningsvis historien om vandtårnet som vandbeholder, hvori vandet opbevares så højt, at der skabes tilstrækkeligt tryk til fordeling i et stort vandforsyningssystem.
  • med meget mere

Til slut var der en del spørgsmål om den aktuelle udvikling i byen og uundgåeligt kom forskellige holdninger frem vedrørende vandtårnets nye nabo, La Tour -højhuset.

Og apropos byens fortsatte udvikling var det samme dag som vores besøg – altså den 2. juni 2022 – sidste frist for at give sin mening til kende om den Helhedsplan, der er fremlagt for området på Christiansbjerg omkring Randersvej. Fra vandtårnet havde vi et godt overblik over hele området, jf. foto.

–  Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

24-11-2022: Besøg på Arkitektskolen

Phillip Fangel

02-06-2022: Byens historie set fra Vandtårnet på Randersvej. Rundvisning og foredrag.

Phillip Fangel

Skriv en kommentar