Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Toldkammeret og en rigdom af detaljer

Hack Kampmanns toldkammer i Aarhus var her i 2022 rammen om vores generalforsamling i Foreningen for Bykultur. Stor tak skylder vi indehaveren Jørn Tækker for at gøre dette arrangement muligt. Vi var 65 deltagere samlet i den store sal, som tidligere havde været anvendt til at veje forskelligt gods af i forbindelse med fortoldning. Vi fik også en rundvisning i hele underetagen på toldkammeret, og hvis man lader øjnene vandre rundt, opdager man mange spændende detaljer. Man fornemmer historiens vingesus…

Om fredningen af bygningen skrives i Aarhus Wiki

Af fredningssagen fra 1985 fremgår det, at fredningen blandt andet blev begrundet med, at den kulturhistoriske værdi knyttede sig til bygningens oprindelige funktion som toldkammerbygning. Der blev lagt vægt på, at bygningen formidlede, at Aarhus i slutningen af 1800-tallet var en driftig havneby med anløb af skibe med varer til fortoldning. Havnens industri havde stor betydning for byens vækst, og en ny stor toldkammerbygning, opført som et arkitektonisk mesterværk, gav byen mulighed for at fremføre sig som en af de vigtigste havnebyer i landet.

De bærende fredningsværdier for toldkammeret knyttede sig i det ydre til bygningens sluttede form med midterfløj, tårne, sidefløje, pakhus, hegnsmur og portbygning. Hertil kom alle bygningsdele og -detaljer, herunder granitsoklen, de røde, blanke mursten i forskellig brænding, formsten, gesimser og sandstensdetaljer, alle ældre døre, vinduer og kviste med samtlige detaljer såsom greb og hængsler samt lamperne over dørene. Derudover var fokus på det de store, delvist ubrudte skifertage med kobberinddækninger, og endelig knyttede de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materiale- og farveholdning.

De bærende fredningsværdier for toldkammeret knyttede sig i det indre til den velbevarede ældre grundplan, herunder især forhallen og det store trapperum. Hertil kom det store rum mod syd, inddelingen med kontorer, tjenestelejlighed, fordelingsgang og mindre rum i forbindelse med frilageret samt de store åbne loftetager i alle bygninger og tårne. Endvidere gjaldt det alle velbevarede, ældre overflader, herunder brædde- og terrazzogulve, pudsede vægge og lofter, rundbuede åbninger samt alle bygningsdele og -detaljer herunder trapper, paneler, døre med gerichter, fordakninger, greb og hængsler samt alle bemalinger. Endelig knyttede de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materiale- og farveholdning.

Det udvalgte billede af Toldkammeret øverst er fotograferet af Mogens Keblovszki . Endvidere har Ole Sonne og Trine Toft Jensen fra vores forening taget en række fotos, som giver et indtryk af den detaljerigdom, som kendetegner Hack Kampmanns enestående hus. Se blandt andet lofterne i de to små karnapper, dørhåndtag indvendig med årstal, udvendig med logo samt andre fascinerende detaljer her nedenfor:

Tænk sig at have denne bygning som sin arbejdsplads!

– Foreningen for Bykultur

Indlæg der måske kunne interessere dig

“Årets Bernhardt” 2022: De tre nominerede er…

Einar Rud Pedersen

Generalforsamling 2022 – referat

admin

“Forny og Bevar” – beretning for 2021

Einar Rud Pedersen

Skriv en kommentar