Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Indsigelse vedr. Marselis Boulevard 49

Indsigelse mod nyt rækkehus sendt til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi

Sag: 20152019-0026
Marselis Boulevard 49
8000 Aarhus C
Matrikel 336 ‐ Marselisborg, Århus Jorder

Der er søgt om principiel tilladelse til at nedrive to garager og opføre et nyt rækkehus i forlængelse af de
eksisterende rækkehuse. Foreningen for bykultur i Aarhus gør hermed indsigelse imod byggeriet, med
følgende begrundelser:

 • Marselis Boulevard 19‐49 er tegnet af Stadsarkitekt Alfred Mogensen i 1938 og hører til hans bedste arbejder. Bebyggelsen er af enestående arkitektonisk kvalitet og burde være vurderet med høj bevaringsværdi 2.
 • Rækkehusbebyggelsen er præget af stor homogenitet og garagerne er en vigtig del af det
  arkitektoniske hovedgreb. Garagerne fremhæver rækkehusenes rytme og giver bebyggelsen en
  menneskelig skala frem for endeløs gentagelse.
 • De berørte lave garager for enden af rækkehusene formidler overgangen fra boligerne til
  nabobebyggelsens have. Derved sikres en blødere overgang fra det grønne vejkryds til de 2½ etage
  høje bygninger. Dette er et væsentligt og vigtigt træk for kvarteret, som med de grønne hjørner omkring vejkrydsene adskiller sig klart fra Frederikbjergs karré bebyggelse og skaber en harmonisk overgang fra den tætte by til villakvarterene og videre til Marselisskoven. Den balancerede overgang mellem by og natur var en væsentlig grundtanke i Charles Ambts og Hack Kampmanns nyskabende byplan fra 1898 for bebyggelsen af det sydlige Aarhus.
 • Den planlagte forlængelse af den sidste rækkehus‐stang vil ændre den sårbare balance i bebyggelsen og da garagerne tillige er smallere end de eksisterende rækkehuse, vil det ikke være muligt at kopiere et hus uden at korte det op. Derved ødelægges motivet i gentagelsen.
 • Det vil ikke være muligt at kopiere det eksisterende byggeri i en sådan grad, at det nye vil falde
  naturligt ind i husrækken, alene på grund af de eksisterende huses patina. Tilføjelsen vil fremstå som et mislykket forsøg på forlængelse.

Det ansøgte byggeri falder uden for byggeretten. Med baggrund i ovenstående bør der derfor ikke gives
dispensation til byggeriet.

På foreningens vegne
Formand Bruno Viuf Larsen

PDF af indsigelse vedhæftet:

Indlæg der måske kunne interessere dig

Rømerhus bliver en Bestseller

Asbjørn Skødt

Historien om Stenhuset ved Hørhavegården

admin

Nørre Allé under forvandling del 2/2

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar