Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Aarhus Cyklebane: fredning eller ikke fredning?

SLKS har netop sat punktum for høringsfasen i fredningssagen om Aarhus Cyklebane, som sidste år blev indstillet til fredning af SLKS, en fredningssag som vores moderforening LandogBy har sat i gang. Foreningen for Bykultur har også afgivet et positivt høringssvar for en fredning tidligt i processen. Der er nu på bestilling af SLKS kommet en ny rapport lavet af Anna Mette Exner Arkitekt og CUBO Arkitekter. De vurderer, at banen er bevaringsværdig og kommer med forslag til en fredning, som også tænker arealerne omkring banen med. Med udgangspunkt i “at bevare for at benytte” foreslår de at tribunebygningen og adgangen til anlægget m.m. ført tilbage til den udformning som oprindelig var tænkt fra arkitekten Svenn Eske Kristensens side. Man foreslår en ny velodome med multifunktion opført i tilknytning til det gamle anlæg, således at det gamle og nye spiller sammen med endnu flere sportslige og kulturelle friluftsaktiviteter. Vi afventer nu SLKS endelige afgørelse indenfor det næste halve år.

Rapporten kan læses her:

https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-foregaar-det/fredninger-i-hoering/

Indlæg der måske kunne interessere dig

Klog vækst frem mod 2050 – høringssvar vedr. Aarhus Kommunes Planstrategi 2015

Jonas Heidemann Jensen

“Forny og Bevar” – beretning for 2021

Einar Rud Pedersen

Endnu et fint bevaringsværdigt hus i fare for nedrivning

admin

Skriv en kommentar