Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Historisk Samfund inviterer til generalforsamling

Torsdag d. 19. februar kl. 19.30 på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12.

Generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent. – 2. Beretning. – 3. Regnskab. – 4. Indkomne forslag (indsendes senest 12. februar). – 5. Valg (Af bestyrel­sesmedlemmerne er Peter Mouritsen, Kenn Tarbensen og Gert Lauge Nielsen på valg). Der skal desuden vælges bestyrelsessuppleanter og revisor. – 6. Even­tuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen er der foredrag:

Historiker, museumsmand og tidl. skoledirektør Frank Lauridsen, Silkeborg:
Omkring sundhed og sygdom mellem 1890´erne og 1950’erne

Et menneskes livscyklus var i slutningen af 1800-tallet væsentligt anderledes end det, vi kender i dag. Børnedødeligheden var stor, og en stor del af befolkningen søgte først hjælp hos lægen, når det ofte var for sent – han skulle jo betales. Sygehusene var før 1900 stort set kun for de fattigste og på fattigkommissionernes regning, de mere velhavende blev behandlet hjemme, og de havde en akkord med den lokale læge. Sygekassernes antal voksede og flere og flere blev medlemmer. Der kom skolelæger og -tandlæger, og den store spædbørnsdødelighed gav anledning til oprettelse af stillinger som sundhedsplejersker.

Frank Lauridsen fortæller om forholdene og udviklingen i Danmark og Østjylland med eksempler især fra Silkeborg. Han har i november 2014 udgivet bogen: Gamle, fattige og syge i Silkeborg 1845 – 1950.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Historisk Samfund inviterer til foredrag

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar