Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Landsbymøde på Dokk1 – Hvordan har landsbyerne det?

Hvordan har landsbyerne det i Aarhus Kommune?

Foreningen for Bykultur deler sine indtryk fra busture til i alt 80 landsbyer i Aarhus Kommune på en udstilling og ved et debatmøde på Dokk1

I de seneste par år har medlemmerne af Foreningen for Bykultur i Aarhus haft mulighed for at se ca. 80 af Aarhus Kommunes i alt ca. 100 landsbyer. På fire busture har medlemmerne mødt den mangfoldighed, der udspiller sig i landsbyerne. Nu arrangerer foreningen en udstilling på Dokk1 for at dele sine indtryk med alle fra byen og oplandet. Udstillingen løber fra den 6. – 16. marts. Kulminationen er et debatmøde tirsdag den 13. marts med deltagelse af arkitekter fra Kommuneplanafdelingen i Aarhus Kommune. Ligeledes vil der være et indlæg om den stigende tilgang til øko-landsbyer.

Foreningens formand Bruno Viuf Larsen siger: ”Undervejs på vores ture rundt i landskab og landsbyer i Aarhus Kommune har vi set hvor forskelligt, livet kan leves. Vi har set forfaldne og forladte landbrugsejendomme, men vi har også set, hvordan man kan skabe nyt liv i gamle huse. Det har gjort stort indtryk at møde de mange, der har brugt tid på at vise os rundt, lige fra godsejere til fællesrådsformænd og privatpersoner, der er 10. generation og bosiddende på den samme ejendom.”

På udstillingen på Dokk1 bliver det muligt at se fotos af landsbymiljøer i Aarhus Kommune, taget af to af foreningens medlemmer, Marie Pilegaard og Per Ryolf. Billederne tegner et signalement af landsbyer og landskab i Aarhus Kommune i dag, fra nedlagte gartnerier i forfald til nænsomt restaurerede ejendomme, som er en daglig glæde for deres ejere og for de, der kommer forbi i hverdagen. Vindmøller, elmaster og letbanen sætter præg på det åbne land. Også dét viser de udstillede fotos. Landsbyer af i dag er meget andet end stråtag og bindingsværk. Det viser udstillingen også, idet Andelssamfundet Hjortshøj var på programmet på foreningens sidste landsbytur.

Einar Rud Pedersen, som sammen med Henrik Fode og Jørgen Hansen har tilrettelagt turene, siger: ”Et af målene med udstillingen er at inspirere andre til at tage på opdagelse i Kommunens landsbymiljøer. Der gemmer sig massevis af historier og indtryk, og jeg tror, at alle vil få en oplevelse ud af at rive en eftermiddag ud af kalenderen og besøge byer og steder, de måske dårligt nok kender af omtale. Vi har til inspiration udarbejdet 4 foldere med hver af landsbyturene til udlevering, så det er bare at komme af sted, ud i landskabet.”

Fakta:
• Udstillingen på Dokk1 kan ses fra den 6. – 16. marts i Dokk1’s åbningstid
• Udstillingen er bemandet med medlemmer af foreningen fra klokken 12 – 18 på hverdage og klokken 10 – 16 lørdag og søndag.
• Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 afholdes debatmøde i den lille sal på Dokk1. Formålet er at formidle foreningens oplevelser og indtryk fra landsbyturene samt at høre om landsbyernes plads og udvikling i den nye Kommuneplan. Kommuneplanchef Niels-Peter Mohr, Aarhus Kommune vil holde et indlæg om ”Kommuneplan 2017 og landsbyernes rolle i byudviklingen”.

Indlæg der måske kunne interessere dig

Fra debatmødet om landsbyerne i Aarhus

Jonas Heidemann Jensen

Landsbyudstilling

Jonas Heidemann Jensen

Landsbymødet – “Folkets røst”

Jonas Heidemann Jensen

Skriv en kommentar