Bykultur.dk
Arrangementer Nyheder

Arkitekturens dag og besøg på den nye Journalisthøjskole DMJX på Katrinebjerg. 

Vi har i foreningen kombineret Arkitekturens dag med et besøg og rundvisning på den nye Journalisthøjskole på Katrinebjerg torsdag den 7. oktober 2021. Se også link til præmieringshæftet med de nominerede nybyggerier i Aarhus 2021.

Vi var så heldige at få en aftale med ledelsen på skolen om et besøg, og samtidig lykkedes det os at få en af de to arkitekter fra Arkitema, som har stået for arkitekturen, til at vise rundt. Det var arkitekt, MAA Johan Bjerregaard, som under rundturen levende fortalte om udfordringer og detaljer med byggeriet og efterfølgende under kaffen i det blå auditorium fortalte om flytningen fra den gamle Journalisthøjskole – ”bunkeren” på Olof Palmes Allé.

Arkitekterne har lagt vægt på, at skolen skulle give et åbent og moderne udtryk, som tydeligt går igen på alle de fem etager. Der har været mange overvejelser om lys og luft i de mange og forskellige undervisningslokaler. Der er generelt mange borde rundt på skolen. Hvert enkelt af bordene er tænkt som studiepladser, de studerende kan bruge til at arbejde på. Dem er der i alt 360 af i hele bygningen.

Der har ligeledes været mange overvejelser om facade, brug af forskellige materialer og vinduesforløb. Man har tilstræbt løsninger, som giver lys og luft,
men som samtidig bryder en kedelig og ensartet glasfacade.

Der er mange borde af træ og træbelagte trapper med åbne balkoner, og der skal ikke åbnes døre for at komme fra den ene ende af skolen til den anden. De fine udendørs terrasser giver mulighed for et spændende og hyggeligt ophold udendørs i godt vejr.

På en af de øverste terrasser er bl.a. placeret et skulpturlandskab i bronze og marmor, som er medtaget fra den gamle skole. Værket er udført af kunstneren Jørgen Haugen Sørensen, og det krævede en ekstra fundering under terrassen. Et af værkerne kaldes ”tungen”, og vi drøftede, om der var lidt symbolik heri med ”ordets magt”, jf. placeringen på Journalisthøjskolen.

I det hele taget fylder farver og kunst en hel del på den nye skole. De farvelagte auditorier i stærk gul og blå er spændende at opholde sig i. Der er bl.a. drejelige stole, så man lettere kan indgå i gruppearbejde med studerende fra de øvrige rækker.

Men når man taler kunst, er den nye skole jo ikke mindst blevet berømt for det nye videokunstværk af den internationalt anerkendte kunstner Pipilotti Rist fra Schweitz. Det havde vi fornøjelsen af at opleve sidst på dagen – i skumringen – som afslutning på vores besøg. Gardinerne gik for de store vinduer og lys og farver bevægede sig rundt på hele skolen og kunne også ses foran hovedindgangen. En helt særlig oplevelse…

Efter en god times tid med rundvisning blev der serveret kaffe og kage m.m.  i det blå auditorium, og vi kom alle på skolebænken igen.  Først hørte vi som nævnt arkitekt Johan Bjerregaard fortælle om forskellene på den nye og gamle skole – men også om den inspiration, man havde fået med fra den gamle skole.

Derefter havde undertegnede fornøjelsen af at offentliggøre vinderne af Kommunens Arkitekturpriser for Nybyggeri i 2021.  Vi havde på forhånd i fortrolighed fået en aftale med Stadsarkitektens kontor om at modtage en mail med vinderne tidligere på eftermiddagen, så vi kunne offentliggøre resultaterne samtidig med at selve prisoverrækkelsen fandt sted for en indbudt skare i Byrådssalen på Rådhuset. Vi gennemgik alle de 8 nominerede projekter med de tre vindere og de tre særpriser. Der var en stor interesse, men selvfølgelig også forskellige holdninger til de udvalgte byggerier. Flere af vores deltagere kunne supplere med viden om de enkelte projekter. Den af Kommunen udarbejdede folder med billeder og begrundelserne for alle priserne blev udleveret til deltagerne. Vinderne fremgår i øvrigt også af vedlagte link til Aarhus Kommunes hjemmeside:
https://www.aarhus.dk/media/68664/praemieringshaefte-09_2021.pdf

Efterfølgende talte vi videre om det store antal nybyggerier, som er i gang her i 2021 – og desværre også om et betydeligt antal nedrivninger af bevaringsværdige huse. Aarhus er virkelig i forandring!

Vi tog udgangspunkt i de fine fotos fra Phillip Fangels private ”Arkitekturblog.com”. Phillip Fangel er også med i Repræsentantskabet i Foreningen for Bykultur og tager sig ligeledes af foreningens hjemmeside. Man kan finde Arkitekturblog.com her:
https://arkitekturblog.com/

Og lige for god ordens skyld: Journalisthøjskolen på Katrinebjerg var altså ikke blandt de nominerede eller vinderne til dette års arkitekturpriser i Aarhus – men hvem ved, om det bliver næste år – der bygges stadig på grunden? Vi siger tak for de åbne døre og et spændende og interessant besøg – både til DMJX og til Arkitema!

Vi håber for Aarhus, at den nye Journalisthøjskole også fremover vil være leveringsdygtige i markante journalister, programværter etc. til danske og internationale medier.

Einar Rud Pedersen

– Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Se billederne fra Arkitekturens dag 2018

Jonas Heidemann Jensen

07-10-2021: Arkitekturens Dag. Rundvisning i den nye Journalisthøjskole DMJX

Phillip Fangel

Aarhus hylder god arkitektur

Einar Rud Pedersen

Skriv en kommentar