Bykultur.dk
Årets Bernhardt Nyheder

“Årets Bernhardt” 2023 – med fokus på vore kirkegårde.

Foreningen for Bykultur har siden 2017 hvert år uddelt bykulturprisen ”Årets Bernhardt” opkaldt efter foreningens stifter, tidligere borgmester Bernhardt Jensen.

Foreningen arbejder målrettet for at øge lokalsamfundets opmærksomhed på bevaringsværdige kulturmiljøer i Aarhus Kommune. Med ”Årets Bernhardt” ønsker foreningen at henlede både beboere og politikeres opmærksomhed på byens og nærområdernes talrige værdifulde miljøer, der i det daglige bevares og videreudvikles succesfuldt af både beboere, ildsjæle og fagfolk.

Nu er startskuddet gået til dette års udgave af kulturprisen, jf. den indledende artikel i Stiften:
https://stiften.dk/aarhus/nye-tider-kirkegaarde-skal-vaere-groenne-oaser-med-masser-af-liv

Tema for Årets Bernhardt 2023: ”Kirkegården – et særligt sted også for de levende”

Der findes i dag mange alternativer til de traditionelle gravsteder. Udviklingen frigiver arealer på kirkegårdene og giver mulighed for, at disse kulturhistoriske rum bliver en ny integreret del af byen. Med årets tema ønsker vi at undersøge og hylde de gode eksempler på nye anvendelser, der indskriver sig arkitektonisk på kirkegårdene.

Jf. Trap Danmark er der i Aarhus Kommune ca. 50 kirkegårde, og alle har problemet med frigjorte arealer i større eller mindre omfang. Foreningen for Bykultur Aarhus har valgt årets tema, da vi finder, at kirkegårdene er en overset ressource for en rekreativ, grøn oplevelse i såvel kommunens større som mindre byer. Foreningen ønsker at udbrede kendskabet til og mulighederne for en skøn og lidt anderledes oplevelse, end man får i andre og måske mere kendte byparker.

Foto øverst, som ledsager dette opslag, er et eksempel fra Skanderup kirke i Skanderborg Kommune: Bedene står nu frisk etablerede og vil vokse sig til frodige grønne bælter under æbletræerne. Tekst og foto: Skaarup Landskab. Billedet nedenfor er fra samme kirkegård.

Et andet eksempel fra Skanderup kirke: Fremtidige gravsteder vil stå på linje under træerne i de høje græs bede som indtil videre kun prydes af løgplanter. Med tiden vil græsset stå højt og med sæsonens gang vil forskellige stauder og blomster rejse sig og falde igen. Tekst og foto: Skaarup Landskab 

Temaet for Årets Bernhard er et følsomt og kompliceret emne. Det er svært at blande forskellige funktioner, især når der skal tages hensyn til de helt særlige behov, man har som sørgende for ro, stilhed, og fred.

Foreningen for Bykultur ønsker derfor med årets tema, at få forslag til kirkegårde i kommunen, som omfavner den nye situation og de nye behov på en æstetisk, god og hensynsfuld måde. En kirkegård der omfavner nye tiltag for offentlighedens færden og ophold på kirkegården; hvor man tager hånd om stedets forandring på en æstetisk måde, og som er til gavn for flest mulige brugere.

Sådan indstiller du en kandidat
Kender du en kirkegård, der har åbnet sig – eller som er i gang med det – kan du indstille den til Årets Bernhardt. Send en mail med dit kandidatforslag, en kort begrundelse for indstillingen og gerne også et foto til Stiften på mailadressen mosv@stiften.dk. Fristen for kandidatforslag er søndag 30. april ved midnat.

Bemærk at kirkegården skal være beliggende i Aarhus Kommune. Som illustration har vi dog her i første omgang bevidst valgt foto-eksempler, som ligger uden for Aarhus Kommune for ikke at favorisere enkelte kandidater. Vi håber, at rigtig mange af jer med lokalkendskab vil byde ind med gode eksempler og forslag til kirkegårde inden for kommunens grænser. Del også gerne i jeres netværk.

Efterfølgende vil et udvalg i foreningen udpege tre gode projekter, der herefter nomineres til prisen. Vinderen findes ved afstemning på Stiften.dk. Prisen overrækkes ved et festligt arrangement på vinderens adresse fredag den 16. juni 2023.

Stiften vil løbende udgive artikler om temaet og forløbet, og der vil også være mulighed for at følge med på foreningens hjemmeside, Facebook og Instagram:
Bykultur.dk – Bykultur.dk
https://www.facebook.com/bykultur
https://www.instagram.com/bykulturaarhus/

I dokumentet, som er indlejret nedenfor, kan du læse lidt mere om baggrunden og overvejelserne i forbindelse med årets tema – og kriterierne for en indstilling. Man kan få en fuldskærms-visning via dobbeltpilen til højre med funktioner.

Som inspiration kan vi endvidere anbefale en podcast med titlen “Gravminder”. Grib mobilen og hør personlige fortællinger om de mennesker, der engang levede i Aarhus. Aarhus Stadsarkiv, Aarhus Teater, Den Gamle By, Besættelsesmuseet og Aarhus Domkirke har i et samarbejde skabt en podcast- og byvandringsserie, der inviterer lyttere og læsere på opdagelse på byens kirkegårde og begravelsespladser.
Gravminder – en podcast og byvandring (aarhus.dk)

– Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Vinderen er fundet. Egå Forsamlingshus vinder Årets Bernhardt 2019!

Phillip Fangel

Årets Bernhardt 2022: Transformation af gammelt til nyt

admin

Stor interesse for “det gode bymiljø” – Årets Bernhardt 2017

Jonas Heidemann Jensen

Skriv en kommentar