Bykultur.dk
Arrangementer

26-04-2023 Generalforsamling Risskov Bibliotek – Tema om Vejlby-Risskov

Kære medlemmer i Foreningen for Bykultur i Aarhus,

Det er en fornøjelse hermed at kunne invitere alle medlemmer til den ordinære generalforsamling i 2023. Vi har i år valgt at afholde vores generalforsamling på biblioteket i Risskov:

— Onsdag den 26. april 2023 kl. 16-18 på Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov– 

Dagsordenen er i henhold til lovene, og der er udsendt invitation til alle medlemmer også indeholdende en revideret årsrapport for 2022.

Risskov Bibliotek
Udover at fungere som bibliotek har stedet i mange år også  fungeret som medborgercenter og været et hyggeligt samlingssted for borgerne i Risskov.
For knapt et par år siden blev der åbnet en helt ny sal til erstatning for den midlertidige pavillon, der havde været en del af biblioteket siden 1974.

Tema om Vejlby-Risskov
Da vi nu er samlet i området, har vi valgt efter selve generalforsamlingen at sætte fokus på  Vejlby/Risskov.
Vejlby-Risskov undergår nemlig i disse år en voldsom udvikling. Der bygges overalt. Helt nye kvarterer kommer til, men den offentlige ”follow up” følger ikke med.
Resultatet er mangel  på bl.a. skoler, fritidsforanstaltninger, kirkelig betjening og meget mere.
Fortætning er blevet et modeord, hvilket medfører, at der nu bygges boliger lige op ad letbanen mod Grenå eller ungdomsboliger på tidligere parkeringsarealer.
Meget af  dette nybyggeri vil med stor sandsynlighed få karakter af ”slum” i løbet af ganske få år.
Hvad med at udvikle og indrette en skolegård i tilknytning til en rundkørsel, sådan som man planlægger i Risskov?

Flere lokale vil orientere om problemerne, der har paralleller andre steder i kommunen.

Vi ser frem til en spændende og interessant eftermiddag og håber på en stor deltagelse.

Vær venlig at sende en tilmelding, så vi har et overblik over deltagerantallet – som sædvanlig i mail til events@bykultur.dk – gerne senest onsdag den 19. april 2023.

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Invitation til generalforsamling 15 APR i Bispehaven

Einar Rud Pedersen

Generalforsamling 15. april 2024 – referat

admin

Generalforsamling den 21. april udsat grundet igangværende tiltag mod coronavirus

Phillip Fangel

Skriv en kommentar