Bykultur.dk
Foreningsnyheder Nyheder

Landsforeningen har brug for hjælp

OBS! De påkrævede donationer til at sikre godkendelse som almennyttig forening er nu allerede indsamlet, og landsforeningen vil gerne takke for alle donationer men behøver ikke flere i 2014. Tusind tak for hjælpen!

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har brug for hjælp meget hurtigt og bestyrelsen har derfor valgt at søge jeres hjælp.
Sagen er, at SKAT har skærpet reglerne for at blive godkendt som en almennyttig forening med de fordele, som det medfører.

De nye regler berører ikke vores mulighed for at modtage tips/lottomidler, men kan vi ikke inden den 1. oktober 2014 dokumentere, at vi har modtaget mindst 101 gaver á min. 200 kr. pr. stk. vil det få en række negative økonomiske konsekvenser i 2015:

  • Landsforeningen vil skulle betale arveafgift af arvebeløb.
  • Landsforeningen vil ikke længere kunne modtage momskompensation.
  • Gavebeløb vil ikke længere give skattefradrag hos giver.

HUSK, at vi helst skal have gavebidragene straks – og inden den 25. september.

Vær venlig at være opmærksom på

  • at det ikke tæller med, hvis man melder sig ind som medlem.
  • at bidragene skal være fra forskellige personer, dvs. det tæller kun som ét bidrag, selv om samme person indbetaler flere gange.

I kan støtte Landsforeningen ved at indbetale direkte på vores konto i Danske Bank reg. 3121 konto 5095700 (Husk at navn og adresse skal angives, samt teksten ”gavebidrag”).

Bemærk at man kan få skattefradrag for gaver over 500 kr. Vi indberetter fradragsgivende bidrag direkte til SKAT. Ønsker man fradrag, skal man oplyse cpr-nummer.

På forhånd stor tak til jer alle for hjælpen!
Venlig hilsen

Peter Hee
Landsformand

Skriv en kommentar