Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Bevaringsværdig bygning i Mindegade 12 i nedrivningsfare

MINDEGADE 12

Er I klar over…?

…at Aarhus’ ældste hus syd for åen med stor sandsynlighed snart bliver nedrevet?

I Foreningen for Bykultur i Aarhus er vi stærkt utilfredse med planerne om at nedrive bevaringsværdige bygninger ved Mindegade.

I Mindegade vil den bevaringsværdige bindingsværksbygning i nr. 12 blive revet ned som følge af byrådets vedtagelse af lokalplan 1124. Det påtænkes ligeledes at nedrive arkitekt Thorkel Møllers ’Jomsborg’ og den gamle skibshandel på hjørnet af Europa Plads og Ridderstræde, så der i stedet kan opføres en moderne højhusbebyggelse.

Den planlagte høje og voluminøse bebyggelse er helt ude af skala i forhold til middelalderbyens bebyggelse og bebyggelsesmønster. Den historiske matrikelstruktur, som har sikret skalaen i området, nedbrydes fuldstændig med det planlagte projekt.

Bindingsværkshuset i Mindegade 12 er fra 1600-tallet, og var oprindeligt forhus til en større købmandsgård. Huset rummer en komplet kampestenskælder fra 1600-tallet, fine renæssance bindingsværkskonstruktioner også fra 1600-tallet samt en meget fin senklassicistisk facade fra 1847. Bygningen hører til blandt de vigtigste bevarede bindingsværkshuse i Aarhus. Huset med sit karakteristiske rundede empirehjørne er et vigtigt hus i den serie af senklassicistiske bygninger, der tilsammen giver den gamle bykerne i Aarhus sin særlige karakter.

Huset har en lang og interessant historie og har bl.a. gennemlevet et svensk ”terrorangreb” i 1600-tallet, men det overlever måske ikke nutidens investorstyrede Aarhus.

Nedrivningen er godkendt af byrådet der endnu engang føjer pengestærke investorers ønsker. Foreningen for Bykultur er meget imod nedrivningsplanerne! Vi mener, at sagen bør blive taget op til genovervejelse, og at bykulturen med udgangspunkt i den gamle bykerne opprioriteres.

Bygningen i Mindegade 12 har bevaringsværdien 3 (på en skal fra 1-10, hvoraf 1 er højeste værdi). Hvis Mindegade 12 kan nedrives med de bevaringsbeskyttelser vi har i Aarhus, så er vi efterhånden af den opfattelse at alt kan ske. Intet er sikret.

Indlæg der måske kunne interessere dig

TV-indslag om nedrivningen af Mindegade 12 på TV2 Østjylland 13-04-2021

Phillip Fangel

TV-indslag om Mindegade 12 på TV2 Østjylland 15-12-2020.

Phillip Fangel

Fortidsminder fra Mindegade

admin

Skriv en kommentar