Bykultur.dk
Byudvikling/bevaring Nyheder

Rømerhus bliver en Bestseller

[easy-media med=”697″ size=”663,300″]

Som det ikke kan være gået ubemærket hen, hvis man i sommervarmen skulle have forvildet sig hen på Aarhus’ hovedstrøggade ved Sct. Clemens Bro, da er byens første karrébebyggelse Rømerhus under ombygning med det formål at konvertere ejendommen til en flagshipstore for tøjkoncernen Bestsellers varemærker.

Rømerhus blev opført i 1895 af murermester A.I. Petersen under formodet medvirkning af arkitekt Sophus Frederik Kühnel. Ejendommen er karakteristisk ved sin forfinede historicistiske arkitektur og ikke mindst niveaudelingen med seks etager mod Åboulevarden og 4 etager mod Sct. Clemens Torv. Ejendommen har gennem sin eksistens haft skiftende ejerforhold og lejere, men særligt at bemærke er dens anvendelse til beklædningsdetailhandel gennem 78 år ind til midthalvfjerdserne og lædervarebutikken Neyes over 100 år lange lejemål, som ydermere var kædens første forretning uden for København. Bestsellers opkøb af ejendommen og den igangværende ombygning betyder, at Neye har måtte fraflytte deres erhvervslejemål, men samtidig at tekstilhandel vil gøre sin genkomst i Rømerhus. Café Piccolo og Café Römer vil fortsat drive restauration på Åboulevarden.

Læs mere om Rømerhus’ historie på Aarhus Stadsarkivs website eller opslaget på AarhusWiki.

[easy-media med=”699″ size=”663,300″]

Facaderenoveringen blev påbegyndt i februar, og arbejdet med at totalrenovere det indre af Rømerhus vil efter planen blive påbegyndt til februar næste år. Interiørets øvrige fem etager vil alle blive nedbrudt, men kun de tre øverste etager bliver genopført med det formål at drive kontorlejemål. De to mellemværende etager sammenbygges til et stort butiksareal på 1.500 kvm for Bestseller.

Ombygningen er varetaget af kompetente E+N Arkitektur, der forøvrigt har adresse i Rømerhus, og opgaven fra bygherrens side har været todelt for E+N. Hermed refereres til en hyppigt forekommende men ligeledes hyppigt debatteret løsning vedrørende bevaringsværdige bygninger, hvilket er en opfattet dikotomi i ejendomsbranchen mellem eksteriør og interiør. I tilfældet med Rømerhus tilbageføres facaden til sit originale udseende, men interiøret i de to mellemværende etager, hvor Bestseller flytter ind, tilbageføres dog ikke. Nedbrydningen af etagedækket mellem 1. og 2. sal er indgribende i ejendommens karakter, og materialevalget i interiøret vil med størst sandsynlighed afspejle Bestseller-koncernens moderne profil, hvorved man kan stille spørgsmålstegn ved autenciteten i at sondre mellem eksteriør og interiør i ældre renoveringsopgaver.

[easy-media med=”702″ size=”663,300″]

Tilbageføringen af facaden til ejendommens oprindelige 1895-æstetik kan ikke desto mindre bifaldes, men hele idékonceptet bag ræsonnementet kan problematiseres yderligere i lyset af ejendommens rumlige kontekst. Hvad her menes er taget med udgangspunkt i nedenstående citat af adm. direktør og partner i E+N, Finn Larsen, i Jyllands-Posten:

Af respekt for bykernen er det vigtigt, at vi får genskabt bygningen, som den oprindeligt var tænkt, så vi har været igennem et større bygningsarkæologisk arbejde for at finde frem til bygningens oprindelige farver m.m.

Bykernen, som Finn Larsen agtværdigt ønsker at respektere, har med Aarhus’ udvikling med tiden taget karakter af at fremstå arbitrær. Dette vises lettest ved at fremhæve eksempler på den manglende modstand i den kommunale forvaltning, som Midtbyens bygherrer møder.  Clemensborg har bevaret dele af sin oprindelige facade men må betragtes som en historisk fortolkning af en moderne erhvervsbygning. Arosgården, der vel og mærke er opført i begyndelsen af 1990’erne, er en mastodontisk moderne kontorbygning i det indre af Aarhus,  og ikke mindst er nedrivningen af Århus Stiftstidendes tidligere domicil på Kannikegade 14 for at tillade en udvidelse af lavprishotellet CabInn med en nutidig funktionel facade eksempler på, hvordan der ingen klar strategi er for håndteringen af Aarhus’ bykerne. Dette er ikke et forsøg på at argumentere for konservatisme, men det er dog en observation af den vidtstrakte frihed, ejendomsudviklere nyder i omgangen med den centrale og historiske bygningsmasse i Aarhus. Det arbitrære ligger dermed i, hvilke interesser og hvilken personlighed, bygherren har, og spørgsmålet er hvorvidt, byen drager fordel af dette.

Links

Plan om at udvide og forskønne Rømerhus af Århus Stiftstidende, 1. september 2012
Rømerhus skal føres tilbage i tiden af JP Aarhus, d. 6. februar 2014
Teknisk 3D-model af det nye Rømerhus
E+N Arkitektur
Bestseller

 

Indlæg der måske kunne interessere dig

Klog vækst frem mod 2050 – høringssvar vedr. Aarhus Kommunes Planstrategi 2015

Jonas Heidemann Jensen

Aarhus Universitet tager første spadestik til nyt campusbyggeri

Asbjørn Skødt

Aarhus City Tower i fuld højde

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar