Bykultur.dk

Links

Asbjørn Skødt

Landsdækkende

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur – www.byogland.dk
Dansk Center for Byhistorie – www.byhistorie.dk
Kulturstyrelsen – www.kulturstyrelsen.dk
Fredede og bevaringsværdige bygninger & fredningslisten – www.kulturarv.dk
Bygningskultur Danmark – www.bygningskultur.dk
Center for Bygningsbevaring i Raadvad – www.bygningsbevaring.dk
Grundejernes Investeringsfonds videnbase – www.ejendomsviden.dk
Erhvervs- og Byggestyrelsen – www.ebst.dk
Statens Byggeforskningsinstitut – www.sbi.dk
Byggecentrum – www.bygnet.dk
Dansk byggeskik – digitalt opslagsværk på 80.000 sider – www.danskbyggeskik.dk
Dansk Arkitektur Center – www.dac.dk
The Architecture Project – www.thearchitectureproject.dk

 

Lokale

Aarhus Stadsarkiv – www.aarhus.dk/stadsarkivet
Historisk Samfund for Århus Stift – www.historisk-samfund-aarhus.dk
Østjysk Hjemstavn – www.ostjysk-hjemstavn.dk
Aarhus Byhistoriske Fond – www.byhistorisk.dk
Den Gamle By og Museum Aarhus – www.dengamleby.dk
Besættelsesmuseet – www.besaettelsesmuseet.dk
Moesgård Museum – www.moesgaardmuseum.dk
Kvindemuseet i det gamle rådhus – www.kvindemuseet.dk
Arkitektskolen Aarhus – www.aarch.dk
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet – cas.au.dk
AarhusWiki – www.aarhuswiki.dk
Aarhusbilleder – www.danskebilleder.dk
Aarhus Kommunes byplan og arkitekturpolitik – www.aarhus.dk
Digitale kort og ortofotos over Aarhus Kommune & historiske luftfotos – gis.aarhus.dk
Aarhus Kommuneatlas & SAVE-databasen – gis.aarhus.dk/kommuneatlas
arkaarhus – www.arkaarhus.dk