Bykultur.dk

Høringssvar vedr. nedrivning: Oddervej 75, Højbjerg

admin

Foreningen for Bykultur har modtaget denne nedrivningssag til udtalelse i januar 2024 med en frist, som hedder 9. februar 2024..

Forud ligger en godkendelse af en lokalplan fra november 2022 med henblik på at opføre 29 seniorboliger på denne grund og nabogrundene. Se artikel i Stiften herom: https://stiften.dk/aarhus/nyt-seniorfaellesskab-paa-vej-bevaringsvaerdig-villa-rives-ned-for-at-goere-plads

Altså først efterfølgende kommer selve tilladelsen til nedrivning af den bevaringsværdige bygning (SAVE 4) i høring.

Vi er i foreningen kede af, at en gedigen og bevaringsværdig villa fra 1920erne skal rives ned, og ikke mindst er vi kritiske overfor processen, som har fundet sted.

Nedenfor vises vores høringssvar til Kommunen:

– Foreningen for Bykultur i Aarhus