Bykultur.dk
Nyheder

Exners tre breve om bygningsbevaring kan stadig inspirere i 2020

Den kendte aarhusianske arkitekt Johannes Exner (1926-2016) skrev tilbage i 1975 tre betydningsfulde breve om bygningsbevaring. De tre breve var rettet mod vidt forskellige modtagere.

Brevene indeholder nogle værdifulde ord om bygningsbevaring, og i Foreningen for Bykultur tror vi, at brevene også her i 2020 kan give inspiration i den løbende debat om byudvikling og bevaring.

De tre breve:

Brev til en ligeglad,
som ikke lægger mærke til, at husene omkring ham eller hende har betydning for det miljø, han/hun i øvrigt kan lide at komme i.

Brev til en modstander,
som ikke kan se nogen mening i at bevare gamle huse, og som finder, at det er dårlig økonomi og imod samfundsinteresser.

Brev til en tilhænger,
som stadig tror, at restaurering og bevaring er det samme som rekonstruktion og ikke ser, at huse, for at kunne leve videre, må betragtes som dynamiske og ikke statiske elementer, samt at det ikke bare gælder enkelthuse men også helheder.

Læs de tre breve i deres helhed i nedenstående PDF eller besøg https://ingerogjohannesexner.dk, hvor de tre breve også kan læses.

Efterskrift:
Bevaringsproblemet føres særligt frem i 1975, det år som er udnævnt til det internationale bygningsfredningsår, med det formål at vække interesse og forståelse for bevaring af vore værdifulde huse og bygningsmiljøer. Da vi er mange forskellige mennesker med forskellige opfattelser om betimeligheden i at bevare, har jeg valgt at skrive forskellige breve til forskellige grupper, men det er naturligvis ikke tilstrækkeligt dækkende. Til gengæld håber jeg, at vi alle, på hver sin front vil arbejde med at forstå, og få andre til at forstå, hvor vigtigt der er at gribe problemet rigtig an, således at vi ikke i uvidenhed og af mangel på fremsynethed ødelægger værdier til senere fortrydelse for vore medmennesker og bebrejdelser fra vore efterkommere. Vi har alle et stort ansvar – også de næste år!
(Johannes Exner)

Skriv en kommentar