Bykultur.dk
Artikler og debat Nyheder

Aarhus City Tower i fuld højde

[easy-media med=”153″ size=”664,230″ align=”left”]

Som opfølgning på foreningens netop afholdte nytårskur i det kommende Comwell-hotel i Værkmestergade bringes her en uddybende artikel, der sammenfatter byggeprojektets parter, fakta, visualiseringer og matriklens historie.

Aarhus City Tower havde første spadestik d. 22. december 2011 kort tid efter, lokalplanforslaget var blevet vedtaget af det daværende byråd. Dette kunne lade sig gøre, idet finansieringen leveret af bygherren Hans Lorenzen og lejerne i form af hotelkæden Comwell, revisionselskabet Deloitte og advokaterne i Bech-Bruun allerede før byggeprojektet var sikret af udviklingselskabet KPC, der også agerer hovedentreprenør på projektet.

Højhuset står nu i fuld højde og mangler den resterende facadebeklædning samt indvendige arbejder. Comwell garanterer, at de åbner d. 1. juli, hvorved Aarhus får tilført byens største konferencehotel med i alt 240 værelser og plads til 1.000 konferencegæster. Bygningens højde på 92 meter og 24 etager overgås blot af Aarhus Domkirke med sine 96 meter.

Arkitekturen

Som tidens ånd forudsætter, har det været vigtigt for bygherren at optimere bygningens energiforbrug, hvilket konkret kommer til udtryk gennem monteringen af solceller på hele sydsiden af højhuset. Arkitekterne, Arkitema Architects, skriver på deres website:

Højhuset er en lavenergibygning klasse 2015 ved bl.a. at integrere et solcelleanlæg på hele sydfacaden og dele af tagfladen. Facaden har såkaldte CdTe tyndfilm solceller, der elegant lader sig integrere i facadeudtrykket og som har et lavt materiale- og energiforbrug ved fremstillingen.

Ydermere beskriver arkitekterne højhuset rent form- og designmæssigt på følgende måde:

Basen og højhuset danner tilsammen et bygningsanlæg, der både funktionelt og arkitektonisk bidrager til en revitalisering af et meget komplekst og dynamisk sted i byen. Den horisontale base ophæver niveauforskellen mellem Spanien og arealet ved Bruuns Galleri og samler på den måde området i en ny komposition med interessante forbindelser og opholdsmuligheder. Basen har en tredobbelt funktion: Som formidler af overgangen mellem det lodrette og det vandrette, som udligner af grundens terrænspring og som socialt omdrejningspunkt for hele kompositionen. Selve højhuset er udformet som to slanke skiver sammenbygget omkring en let og transparent mellembygning. Den nordligste skive er forskudt i forhold til den sydlige og er samtidig højere for at styrke det opadstræbende, slanke og dynamiske udtryk.

Historie

[easy-media med=”155″ align=”left”]

Byggeriet har dog en forudgående historik, idet før finanskrisens indtræffen i 2008, var en nu annulleret lokalplan for matriklen blevet vedtaget af byrådet under anmodning af grundens tidligere ejer. Lokalplanens bestemmelser var markant anderledes end det projekt, der nu opføres, hvor bygherren ønskede at opføre bebyggelse i maksimalt otte etager, hvor det primære formål var bolig dog også med erhvervsudlejningskvadratmetre.

Finanskrisen havde ydermere også den betydning, at Comwell oprindeligt havde underskrevet en aftale med det islandske ejendomsselskab Landic Property, som på det tidspunkt stod bag Light*house-projektet yderst på havnens Pier 4, men på grund af Landic Propertys konkurs i 2009, trak Comwell sig fra projektet og fandt i stedet en ny samarbejdspartner i form af KPC og lokationen i Værkmestergade. En relateret bemærkning er, at de nye projektmagere bag Light*house aldrig formåede at finde en ny hoteloperatør på trods af forhandlinger med bl.a. Hilton, hvorfor de har kastet håndklædet i ringen angående opførelsen af selve højhusdelen af Light*house.

Grunden i Værkmestergade var tidligere en del af DSBs store værkstedskompleks i Aarhus til servicering af togsættene for Jylland og Fyn. Det blev oprettet i 1862 i forbindelse med anlæggelsen af Jyllands første jernbane mellem Aarhus og Randers og oplevede siden en opblomstring i antal arbejdspladser, der kulminerede i 1949 med den betragtelige sum af 1.850 arbejdspladser.I dag er funktionerne overflyttet til DSBs værkstedsmatrikel i Sonnesgade, der senest blev udvidet i 2011 med en ny værkstedsbygning til vedligeholdelse af bogier dvs. togenes understel, hvilket var den sidste resterende funktion i Værkmestergade under Komponentværkstedet, som nu er under nedrivning og står over de kommende år til at overgå til byudvikling. Lokalplanforslaget behandles i øjeblikket, og der lægges op til højt kontorbyggeri ud mod og i samspil med HL-huset, og lavere boligbebyggelse mod Frederiksbjerg. Frederiks Plads, som projektet er døbt, vil blive beskrevet i et kommende indlæg.

Det er muligt at læse meget mere om DSBs tidligere centralværksted i Værkmestergade på AarhusWiki.

Fakta

Funktion: Hotel, erhverv og én penthousebolig til bygherren
Byggeår: 2011-2014
Kvadratmetre: 34.000
Bygherre: Hans Lorenzen
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør: KPC

Dokumenter, artikler, websites o.l.

Byggeriets lokalplan (#905)
Byggepladswebkamera
Comwell Aarhus
Deloitte
Bech-Bruun

Billeder

[easymedia-gallery med=”150″]

Indlæg der måske kunne interessere dig

Højhuse på Komponentværkstedet?

Asbjørn Skødt

Nyt etagebyggeri på Thorvaldsensgade

Asbjørn Skødt

Aarhus Universitet tager første spadestik til nyt campusbyggeri

Asbjørn Skødt

Skriv en kommentar