Bykultur.dk

Årets Tema

Jonas Heidemann Jensen

Foreningen for Bykultur i Aarhus er igen i 2018 klar til at præmiere et kvarter, en gade, en landsby, et byrum, en baggård, en aktivitet eller en bygning som en gruppe af borgere har formået at bevare, sætte i stand, give nyt liv eller nyt indhold på en måde, så det danner rammen om et fællesskab og et godt bymiljø.

Ligesom sidste år vil der således heller ikke i 2018 være noget afgrænset tema for indstillingen af kandidater til Årets Bernhardt. Alle forslag er velkomne, eneste krav er at det ligger i Aarhus Kommune og at projektet er skabt af private ildsjæle, samt at miljøet i sin helhed ikke omfatter mere end 500 husstande. Projektet skal kunne betragtes som færdigt eller taget i brug og igangværende projekter kan således ikke præmieres.

Eksempler på hvad der kan indstilles:

  • Miljøer, hvor historiske bygninger tages i brug på nye måder, der giver liv og kvalitet til kvarteret, byen eller landsbyen, pakhuse, lader o.lign.
  • En samlet bebyggelse, som udgør en arkitektonisk helhed. Bygningen skal være privatejet.
  • Mindre kvarterer eller byområder, hvor de ældre bygninger fremstår særligt smukke og attraktive, det være sig i bymidten, i forstæderne eller i landsbyerne.
  • Veje/byrum med en særlig smuk bebyggelse samt beplantning, forhaver ol.
  • Landsbyer som fremstår indbydende, attraktive og velfungerende med nutidig og aktiv brug af byens historiske bygninger.
  • Kvarterer/byområder/landsbyer, hvor lokale aktører arbejder for at skabe lokale forbedringer, liv – sammenhold og livskvalitet i området, f.eks. beboerforeninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbyråd, lokalråd ell. lign.

Sådan gør du: Send senest 28. maj en mail til mosv@stiften.dk med et foto, der viser miljøet og en kort beskrivelse af, hvorfor det er værdifuldt for byen, kvarteret eller landsbyen. Skriv gerne også, hvilke borgere, grupper eller foreninger, der har gjort en særlig indsats for at skabe miljøet.