Bykultur.dk
Afholdte arrangementer Arrangementer Byudvikling/bevaring Nyheder

20240115 NYTÅRSKUR med Jep Loft

Tekst Pernille Sonne
Foto Ole Sonne

Årets Nytårskur blev afholdt i smukke ”Solsalen” på Ingerslevs Boulevard. Tilslutningen var rekordstor med 112 tilmeldinger. Der var igen åbnet op for, at medlemmer kunne tage en ven med, hvilket omkring 20 havde benyttet sig af. Desværre måtte en del melde afbud pga. det stadig dårlige føre efter snestormen ugen før, så lige omkring 100 endte med at deltage i mødet.

og “bobler” i glassene
Der rettes an med kransekage og chips…
 

Deltagerne blev modtaget med bobler, kransekage og chips, hvorefter formand Einar Rud Pedersen bød velkommen og præsenterede arrangementets oplægsholder formand for ”Arkitekturoprøret”, Jep Loft, fra København. Jep Loft gav herefter et spændende og meget engageret indlæg, der gav stof til eftertanke og affødte efterfølgende stor spørgelyst fra mødets deltagere.

Formanden sluttede mødet med et tilbageblik på foreningens aktiviteter i 2023 og gennemgang af det forventede program for 2024.

Jep Loft fremlagde sit syn på og ikke mindst oprør mod modernismen, som har været dominerende i arkitekturen de sidste 100 år. Det var svært at være uenig i hans argumenter for, at vi skal passe bedre på de ældre bymiljøer, tale om bymiljø frem for arkitektur og indse, at bymiljø er lige så vigtigt som naturmiljø.

Indlægget blev underbygget med en række illustrative eksempler, dels fra Aarhus og resten Danmark, men også eksempler på godt og ondt fra andre steder i verden.

Rekordstort fremmøde til Nytårskuren

”Arkitekturoprøret” med undertitlen ”Lad os bygge smukt igen” blev startet i 2019 og er en registreret forening i Danmark, Norge og Sverige foruden en folkebevægelse i 20 lande med op mod ½ million følgere. Et oprør mod modernismen som dominerende arkitektur siden første verdenskrig og afstandtagen til arkitekten Le Corbusier som folkeforfører blandt arkitekter.

Et citat fra Arkitekturoprørets hjemmeside:

”I tiden frem til første verdenskrig var byerne i Danmark harmoniske, og husenes arkitektur udsprang af en dansk byggetradition, som den havde udviklet sig gennem århundreder. I mellemkrigsårene begyndte der at ske indgreb i bymiljøerne, som vi – og en stor del af befolkningen – anser som skadelige. Det skete i form af nedrivninger, gadegennembrud og utilpasset nybyggeri. Navnlig efter anden verdenskrig er der sket store skader i de fleste danske byer som følge af et markant brud med byggetraditionen. De nyere huse mangler sjæl, charme og lokal forankring. Det er ikke længere til at se, om et nybygget hus ligger i Danmark eller i USA. Arkitekturen har mistet forbindelsen til almindelige mennesker, huse er bygget uden hensyntagen til omgivelserne, og uvurderlige bymiljøer er gået tabt.”

Jep Loft sluttede sit indlæg med en konkret og meget aktuel opfordring til Foreningen for Bykultur og andre gode kræfter i Aarhus.  Kære århusianere, i Aarhus vil DSB sælge store arealer til bebyggelse. Begå ikke de fejl, som vi er i færd med at begå i København. Læs mere i denne artikel fra Stiften:
https://stiften.dk/debat/begaa-ikke-de-samme-fejl-som-os-i-koebenhavn-drop-det-kolde-moderne-byggeri

Jep Loft opfordrede os til hurtigt at gå i dialog med Rådmand og Stadsarkitekt om sagen. Han har sendt os et par yderligere links, som kunne bruges til at underbygge argumenterne i relation til DSB-grundene:
Befolkningsflertallet foretrækker klassisk frem for modernistisk byggeri. – Arkitekturoprøret (arkitekturoproeret.dk)
Nye bykvarterer i traditionel eller klassisk stil. – Arkitekturoprøret (arkitekturoproeret.dk)

Andre relevante links:

https://www.arkitekturoproeret.dk/about-us/
https://www.arkitekturoproeret.dk/tag/christoffer-harlang/

-Foreningen for Bykultur i Aarhus

Indlæg der måske kunne interessere dig

Generalforsamling 2022 – referat

admin

Skriv en kommentar