Midtbyen

Nyt etagebyggeri på Thorvaldsensgade

Byggeaktiviteten er allerede markant på Thorvaldsensgade i kraft af den igangværende byomdannelse af Ceresbryggeriet. En privat bygherre har nu anmodet kommunen om udarbejdelse af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplan 2009 for rammeområdet…

Fra bryggeri til bydel – del 2/2

Fortsættelse af første del i beretningen om Ceresgrundens omdannelse fra bryggeri til bydel. Helhedsplanens præmis Neden for ses et oversigtskort hvor CeresByens funktioner er anført i henhold til de individuelle bygninger. Interessant…

Rømerhus bliver en Bestseller

Som det ikke kan være gået ubemærket hen, hvis man i sommervarmen skulle have forvildet sig hen på Aarhus' hovedstrøggade ved Sct. Clemens Bro, da er byens første karrébebyggelse Rømerhus…