Kontor

Fra bryggeri til bydel – del 2/2

Fortsættelse af første del i beretningen om Ceresgrundens omdannelse fra bryggeri til bydel. Helhedsplanens præmis Neden for ses et oversigtskort hvor CeresByens funktioner er anført i henhold til de individuelle bygninger. Interessant…

Rømerhus bliver en Bestseller

Som det ikke kan være gået ubemærket hen, hvis man i sommervarmen skulle have forvildet sig hen på Aarhus' hovedstrøggade ved Sct. Clemens Bro, da er byens første karrébebyggelse Rømerhus…