Boliger

Nyt etagebyggeri på Thorvaldsensgade

Byggeaktiviteten er allerede markant på Thorvaldsensgade i kraft af den igangværende byomdannelse af Ceresbryggeriet. En privat bygherre har nu anmodet kommunen om udarbejdelse af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplan 2009 for rammeområdet…

Fra bryggeri til bydel – del 2/2

Fortsættelse af første del i beretningen om Ceresgrundens omdannelse fra bryggeri til bydel. Helhedsplanens præmis Neden for ses et oversigtskort hvor CeresByens funktioner er anført i henhold til de individuelle bygninger. Interessant…

Ny fortætning ved Nørreport

I april gik byggeriet af det navngivne "Mengel Tower" ved Nørreport i gang under udførelse af entreprenøren HUJ. Visualiseringerne af projektet indikerer, at det bliver en særdeles markant bygning, der…