Øvrige udvalg

FASTE UDVALG:

Bygninger og monumenter + Plan og landskab
Udvalget går aktivt ind i verserende bevaringssager og lokalplansager, skriver indsigelser, opdateringer til hjemmeside, indlæg i pressen mv. Udvalget består til her en tid af min. 3 personer, gerne et medlem af Kulturmiljørådet, der kender sagerne i god tid. Udvalget kan desuden selv rejse sager.

Udvalget består af:

 • Søren Bitsch Christensen
 • Claus Navntoft
 • Bruno Viuf Larsen
 • Annelise Lauridsen

Præmieringsudvalg
Står for afholdelse af årlig præmiering af bymiljø, samt indgår i bedømmelsesudvalget for de indstillede miljøer.

Udvalgets består af:

 • Marie Kirstine Pilegaard
 • Ejnar Rud Pedersen
 • Bruno Viuf Larsen

Kommunikations udvalg og hvervning? 
Udvalget varetager foreningens kommunikation udadtil, herunder Kommunikationsstrategi, hjemmeside, facebook, foldere, postkort mm. Desuden sørger udvalget for jævnligt at kontakte relevante personer for at øge medlemsskaren.

Udvalget betsår af:

 • Ejnar Rud Pedersen
 • Jørgen Hansen
 • Bruno Viuf Larsen

 

ØVRIGE TIDSBEGRÆNSEDE UDVALG:

Landsbyudvalget 
Arrangerer ture til landsbyerne i Aarhus Kommune og følger op på landsbyernes status efterfølgende.

Udvalget består af:

 • Jørgen Hansen
 • Ejnar Rud Pedersen
 • Henrik Fode
 • Bue Bech.

 Jubilæumsudvalget og Arrangementer
Varetager planlægning af jubilæumsårets aktiviteter. Udstillinger, publikationer, konference mv. Varetager planlægningen af både de faste og nye arrangementer i foreningsregi. Nytårskur, generalforsamling, sommertur, samt nye arrangementer.

Udvalget består af:

 • Claus Navntoft
 • Flemming Plough
 • Hans Jørgen Bech
  + andre ad hoc.