Medlemskab

Foreningen for Bykultur i Aarhus er et levende og aktivt forum i storbyen. Det er samtidig en selvstændig og uafhængig lokalafdeling af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er stiftet i 1967 af den legendariske borgmester Bernhard Jensen med dét formål at skabe forståelse for og værne om byens æstetiske og kulturhistoriske værdier.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er et livligt og upolitisk mødested for aarhusianere med interesse for byens historie, arkitektur og fysiske planlægning.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har lange og stolte traditioner, som blandt andet omfatter en årlig ekskursion og afholdelse af foreningens generalforsamling i Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum.

Foreningen for Bykultur i Aarhus har en meget aktiv medlemskreds, som følger samfundsudviklingen og går i dybden med udvalgte emner gennem foredrag, debatmøder, udvalgsarbejde, virksomhedsbesøg og udflugter.

Der er arrangementer indenfor emnerne: Bykultur, byens historie, byens fremtid, byens havn, byens plan, byens arkitektur, byens borgere og andre mere bredt formulerende emner, som har relation til forståelse af byens karakter og egenart.

 

Bliv medlem

Send dit navn, adresse, mailadresse & tlf. nr. til foreningens kasserer Hans Jørgen Bech og meld dig ind i foreningen. Det koster kun 275 kr. om året for enkeltmedlemsskab og 425 kr. om året for et dobbeltmedlemsskab. Dermed kan du deltage i alle vores arrangementer i løbet af året.

 

Betaling af kontingent

Kontingent kan betales således:

Ved brug af elektronisk girobetaling anvendes:
Korttype 01 – Kreditornr. 5849195.

Ved konto-til-konto betaling/overførsel anvendes:
Reg.nr. 4695 – Kontonr. 0005849195.

Husk at anføre navn og adresse.