20.04.2017: Bykultur møde og Generalforsamling i Dome of Vision

Torsdag, den 20. april 2017 kl. 16.00 

Foreningen for Bykultur inviterer hermed til bykultur møde med efterfølgende generalforsamling i Dome of Visions, Pier 2. (bag Navitas)

Program for Bykultur mødet:

Tanker-i-gang.dk Utraditionelt indslag : Mød to by romantikere med indlægget: Rundt i det gamle Aarhus. Ved hjælp af fotomanipulering sættes bygningerne ind i det moderne aarhusianske bybillede.

Arkitekt Mette Viuf-Larsen orientere ”Om arbejdet i Kulturmiljørådet”. Mette Viuf-Larsen er Foreningen for Bykultur i Aarhus’s repræsentant i Kulturmiljørådet.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
– Følgende valgt i 2015 stiller op til genvalg for 2 år: Bue Beck, Søren Bitsch Christensen, Einar Rud Pedersen, Marie Kirstine Pilegaard, Flemming Plough, Jørgen Hansen, Asbjørn Skødt og Bruno Viuf-Larsen.
– Herudover skal der vælges repræsentant for eet år i stedet for Søren Bo Jensen.

5. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Ønsker et medlem nyvalg til repræsentantskabet, skal dette meddeles formanden eller næstformanden senest én uge før generalforsamlingen. Hvis der er flere kandidater end ledige poster, udformes en stemmeseddel, hvorpå der afkrydses det antal, som skal vælges det pågældende år jf. § 6 stk. 1. Generalforsamlingen kan dog foretagegenvalg før nyvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der bydes på en forfriskning.

Med venlig hilsen
Foreningen for Bykultur i Aarhus