27.05.2017: Landsbyvandring 4 – Byfortætning eller landsbyidyl?

Lørdag 27. maj 2017, kl. 12.30 – 18.00

Tilmelding: send mail til events@bykultur.dk senest søndag, den 21. maj

Foreningen for Bykyltur invitere endnu engang på landsbytur, der denne gang går mod nord-øst. Det er den fjerde landsbytur, vi indbyder til. Herefter har vi besøgt næsten 100 landsbyer i Aarhus Kommune.

Denne gang mødes vi i Vejlby, hvor bussen samler os op på den store parkeringsplads foran Gymnasiet, der tidligere hed Risskov Amtsgymnasium. Vi hører inden afgang lidt om den gamle landsby, der ikke blot er forsvundet, men nu er på vej til at ende i et byggeri på 5 etager og nedrivning af den gamle skole i røde mursten fra 1954. Planerne medfører at det vil reducere den 1000 år gamle landsbykirke til et lille ”kapel”. Tidligere kunne et menighedsråd nedlægge en protest, men også det synes at være fortid.

Turen går herefter ned mod Egåen med et kig til Engsøen, før bussen kravler op mod Lisbjerg. Et hastigt blik på den gamle kirke, hvor det berømte gyldne alter – fra ca. 1140 – blev fundet, synes at forklare, hvorfor en sådan rigdom endte her: Egådalen var sejlbar. Så går det videre over Terp mod Hjortshøj, hvor vi skal besøge andelslandsbyen med dens meget alternative form for byggeri. Vi er nu på vej ind i det gamle Randers Amt, hvor vi møder Fattiggården Kukstrup fra 1870erne. Den er i dag omdannet til en gartneriproduktionsskole. Videre går det mod Skæring Strand og det store blandende fritidsområde, der er på vej til at blive omdannet til en villaforstad. Her ligger også Skæring Hede, hvor tyskerne skød fem danske modstandsmænd 2. december 1943. De havde været involverede i sprængningerne af broerne i Langå over Gudenåen. Det var den første massehenrettelse i Danmark.

Nu er der tid til en kaffepause på kommunens ældreejendom ”Fristedet”. Her hører vi om de problemer som omdannelsen af området medfører. Efter pausen fortsætter bussen mod nord over Astrup og Studstrup, hvor vi ikke kan undgå at bemærke det meget store kraftværk, der ikke blot producerer strøm men også leverer fjernvarme til det meste af kommunen gennem et imponerende transmissionssystem, der går herfra ned mod Skanderborg.

Der er også herregården Vosnæs og fra det gamle udskibningssted ved Bugten fortsættes ud af kommunen og vi finder igen kommunens nordligste punkt ved Halling Bæk. Her bemærker man de store marker og små landsbyer, før bussen igen kører mod syd til Risskov Stationsby og Statshospitalet. Områder der begge står over for meget store omdannelser og etablering af et helt nyt bykvarter.

Turen giver kort og godt et indtryk af den meget store variation, der ligger i området med snart voldsom byfortætning og snart landsbyer, der får lov til at forfalde, fordi det er uøkonomisk at servicere her med skoler, sportsfaciliteter og kollektiv transport.

_

Mødested: 12,30 Parkeringspladsen Risskov Gymnasium, Tranekærvej 8240 Risskov. Hjemkomst ca. 18,00