13.03.2018 – Landsbymøde på DOKK1

I forbindelse med vore 4 landsbyture har vi besøgt omkring 80 landsbyer ud af de godt 100, som findes i Kommunen, når vi regner alt med. Det har været nogle fantastiske ture, og vi har dannet os et indtryk af godt og skidt derude. Vi er blevet opmærksomme på de mange forskelligartede problemstillinger, der er i relation til vore landsbyer og livet på landet. Det vil vi gerne fortælle om og diskutere!
Samtidig er der mange, der har spurgt til den fremtidige udvikling i forstæderne og i landsbyerne – og samspillet med Aarhus Kommune.

På den baggrund er vi i Foreningen for Bykultur rigtig glade for at kunne følge op på vore landsbyture med:

Et arrangement/møde for foreningens medlemmer tirsdag den 13. marts kl. 19.00 – 21.30 i lille sal på Dokk1. Vi inviterer også vores samarbejdspartnere fra Historisk Samfund. Formålet er at formidle vore oplevelser og indtryk fra landsbyturene samt at høre om landsbyernes plads og udvikling i den nye Kommuneplan. Det er nemlig lykkedes os at få en aftale med kommuneplanchef Niels-Peter Mohr, som vil holde et indlæg om ”Kommuneplan 2017 og landsbyernes rolle i byudviklingen”. Der vil selvfølgelig også være plads til spørgsmål og en god dialog.

Etablering af en stand/udstilling på Dokk1 i perioden fra tirsdag den 5. marts – fredag den 16. marts på ”Torvet”, nærmere bestemt arealet mellem Borgerservice og caféen i stueetagen. Her vil vi sætte fokus på landsbyerne i Kommunen med billeder, der kører på en storskærm, samt forskelligt supplerende materiale.  Vi er bl.a. i gang med at udarbejde forskellige plakater med billeder og tekst omkring landsbyernes situation og udfordringer. Der vil også være forskellige aktiviteter i tilknytning hertil. Vi håber, at rigtig mange – også af foreningens medlemmer – vil lægge turen forbi på Dokk1.

Tilmelding til mødet tirsdag den 13. marts foregår ved at sende en mail til events@bykultur.dk senest lørdag den 10. marts 2018. Der vil være en begrænsning på deltagerantallet, så ”først til mølle princippet” vil være gældende.
Med venlig hilsen
Foreningen for Bykultur i Aarhus