09.09.2019: Besøg og rundtur i Vejlby

Kender du Vejlby – og har du hørt om det, der er på vej? Nu er muligheden der:  Mandag, den 9. september 2019 kl. 16-18,30. Mødested: Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov

Fortætning er det politiske nøgleord, der i Aarhus styrer byudviklingen. Nu er det begreb for alvor på vej fra bymidten ud i forstæderne. Mange husker vore fire landsbyture, hvor vi besøgte over 100 landsbyer i kommunen. Vi fik også lokale beretninger om situationen: om manglende kollektiv trafik, ønsker om cykelstier, lukkede forretninger og her og der bemærkede vi gennem bussens ruder også et behov for oprydning.

Jo, vore oplevelser med landsbyerne satte mange tanker i gang. Nu prøver vi at gå tæt på: Vi skal besøge Vejlby, der ligger blot 6 kilometer fra Domkirken.

Før kommunalreformen i 1970 gjorde det lokale Vejlby-Risskov sogneråd sig store tanker om udviklingen her. Man søgte at undgå at blive en del af den socialdemokratiske storkommune. Derfor blev der igangsat store planer. Landsbyen skulle på det nærmeste ryddes og i stedet skulle der rejses et helt ny bycenter med storhotel, højhuse og uddannelsesinstitutioner, og i en ring rundt om skulle der blive plads til et større villakvarter og til mindre industrivirksomheder, så skattegrundlaget kom på plads.

Sådan gik det ikke: Der blev efterladt et voldsomt ”ar” efter nedrivningerne og vejanlæg, der endte på den åbne mark.Heldigvis var det lokale kræfter, der ønskede at dokumentere det gamle Vejlby: De skabte en model i størrelsesforholdet 1:100 af den gamle landsby. Den skal vi naturligvis se og høre om.

Vi mødes i Lokalarkivets lokaler på Biblioteket i Risskov. Vi indleder med et billedshow, der fortæller om det gamle Vejlby. Herefter vil vi vandre gennem tunnelen under Grenåvej ind i ”landsbyen”, hvor tidligere provst og sognepræst i Vejlby – Jens Ole Henriksen –  vil vise vej og åbne døren til modellen af Vejlby. Rester af små byhuse ligger side om side med ældreboliger og et lukket betonhovedkvarter for en stor EDB-virksomhed og en kommunal forvaltningsbygning. Så er der Filosofgangen, der fører forbi præste- og rektorboligerne mod Gymnasiet. Til højre herfor ses fortsat den hvidkalkede middelalderkirke. Ovenfor ligger en stor parkeringsplads, nu med planer om storbyggeri på grunden.

Jo, det bliver en oplevelse, som vi afslutter i lokalet på lokalarkivet med en forfriskning.

Tilmelding: send mail til events@bykultur.dk senest lørdag, den 7. september 2019.